U subotu, 7. svibnja 2022. godine u 20,00 sati, koncertom ansambla CAMERATA GARESTIN iz Varaždina u dvorcu Mailath započet će 3. Prandau Festivala orguljaške i komorne glazbe u Donjem Miholjcu.

Prandau Festival programski je usmjeren na promoviranje orguljaške i komorne glazbe, revitalizacijom bogatog kulturnog nasljeđa i glazbene tradicije obitelji Hileprand-Prandau a posebice Karla baruna Prandau, koji je kao glazbenik i kompozitor bio i mecena glazbene umjetnosti, kulturnog života, obrazovnog i vjerskog života ne samo Donjeg Miholjca nego i cijele Slavonije 

Festival smo pokrenuli s idejom promocije neprocjenjivog nasljeđa u kulturi, gospodarstvu, školstvu, itd. mađarsko njemačke obitelji Mailath-Prandau i Normann-Prandau. Ostavili su neizbrisiv trag i veliki doprinos u hrvatskoj kulturnoj baštini. Krenuli smo s PRANDAU FESTIVALOM u kriznoj godini lockdowna, ali uspjeli smo ga upozicionirati kao vrhunski festival klasične glazbe u Hrvatskoj s vrsnim glazbenicima koji su nastupili od samog početka“, istaknuo je Edmund Andler-Borić, umjetnički ravnatelj Festivala.

Tijekom ovogodišnjeg Festivala, u vremenskom periodu od 7. svibnja do 23. listopada, u prostorima dvorca Prandau – Mailath i župne crkve  Sv. Mihaela arkanđela u Donjem Miholjcu održat će se šest koncerata klasične glazbe, različitih glazbeno-stilskih razdoblja.

U župnoj crkvi sv. Mihaela arkanđela 11. lipnja 2022. nastupiti će poznati VARAŽDINSKI KOMORNI ORKESTAR, nakon čega u ljetnom terminu 14. srpnja 2022. slijedi vrlo interesantan koncert MARIA ZBILJSKOG na tamburici i EDMUNDA ANDLERA-BORIĆA na orguljama te 23. listopada 2022. koncert vokalnog ansambla BREVIS iz Osijeka koji je ujedno i završni koncert 3. Prandau Festivala.

U dvorcu Mailath će pored koncerta ansambla CAMERATA GARESTIN ove godine biti održani još koncerti ZAGREBAČKOG PUHAČKOG TRIA 21. kolovoza 2022. i ANE ŽGUR, pijanistice podrijetlom iz Donjeg Miholjca, koji će se održati 17. rujna 2022. godine.

Dvorac Mailath

Ansambl Camerata Garestin okuplja vodeće hrvatske vokalne i instrumentalne interprete glazbe 17. i 18. stoljeća. Osnovan je 2008. godine na poticaj varaždinskog violončelista Krešimira Lazara, uz suosnivače sopranisticu Ivanu Lazar, flautista Danija Bošnjaka te čembalista i orguljaša Krešimira Hasa. Sastavljen je od glazbenika čija bogata iskustva već dulje vrijeme doprinose kulturnom i umjetničkom životu Republike Hrvatske.

Camerata Garestin već je popraćena veoma pohvalnim recenzijama, primjerice na centralnom hrvatskom festivalu barokne glazbe Varaždinske barokne večeri. Ansambl je gostovao i na prestižnom međunarodnom festivalu barokne glazbe SEVIQC Brežice, te na Festivalu hrvatske glazbe u Beču, tom prigodom nastupajući u glasovitoj Hofburgkapelle. Camerata Garestin je vjerojatno i prvi hrvatski ansambl za staru glazbu profesionalno angažiran u Kraljevini Nizozemskoj (Voorshoten, den Haag, 2014.), a gostovao je i u Švedskoj, Slovačkoj, Njemačkoj, Austriji te Bosni i Hercegovini.

Članovi ansambla muziciraju na replikama baroknih instrumenata, a svojim nazivom ansambl njeguje i hrvatsku povijesnu baštinu prikazujući srednjevjekovno ima grada Varaždina – Garestin, te je osobito vezan uz međunarodni festival Varaždinske barokne večeri redovito nastupajući na istom od svog osnutka. Programska smjernica ansambla teži prikazu tematskih koncertnih projekata, prikazujući tako vrhunska djela europskih i hrvatskih majstora visoke renesanse, galantnog stila, rokokoa te glazbu ranijeg klasičnog stila. Uz osobitu pažnju ansambl njeguje upravo hrvatsku glazbenu baštinu s naglaskom na djelima Ivana Marka Lukačića, Vinka Jelića, Gabriela Pulitija, Tomasa Cecchinija te Ivana Šibenčanina.

Ansambl je u sklopu 47. Varaždinskih baroknih nagrađen nagradom Jurica Murai, a 2018. godine je, sa solističkom ulogom Ivane Lazar, snimio i tonski zapis Vulnerasti cor meum sa djelima hrvatskih ranobaroknih majstora.