Neustavnost izbora u RH

Zašto ne pričamo o neustavnosti izbora u Hrvatskoj zadnjih 30 godina, već se bavimo sa BiH?
Ne kažem da status Hrvata u BiH nije bitan, no što je sa statusom Hrvata u Hrvatskoj?
Izborni sustav u RH je krojen da održava dupol SDPa i HDZa zadnjih 30 godina, dvije idejne opcije proizašle iz bivše države i CKSK. Možeš promijeniti ime, ali trebao bi promijeniti imentalni sklop.
Prešli smo sa političkog monpola na politički duopol.
Iako se čini boljim nego monopol, dupol i dalje podiže cijenu slobode i demokracije u zemlji čisto zbog lokusa političke kontrole.
Dok nema disperzije političke kontrole nema ni demokracije ni slobode.

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski državni Sabor
“Članak 39.
Izborne jedinice određuju se Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora tako da se broj birača u izbornim jedinicama ne smije razlikovati više od + – 5 %.”

Graf pokazuje da razlike po izborima idu i preeko 20%.

HDZ, ni SDP već 30 godina da trepnu… HDZ sigurno neće da promijeni Zakon jer im omogućava vlast sve ove godine. SDP je imao priliku promijeniti izborni zakon, nije ništa napravio iz istog razloga.

Građani plaćaju cijenu demokracije jer je cijeli sustav unutar političke kontrole. Država, a samim time političke opcije na vlasti kontroliraju kreaciju kapitala 30 godina = nema ekonomskih sloboda. Kontroliraju financiranje potencijalnih novih političkih opcija tj. nema konkurencije = nema političkih sloboda. Kontroliraju, ako nemaš partijske iskaznice onda si građanin drugoog reda = nema građanskih sloboda. Medijski prostor ovisi i dalje o državnim i paradržavnim sredstvima = nema medijskih sloboda.
Ako pogledate indikatore gore navedenih sloboda, vdijeti ćete da smo na razini afričkih zemalja.

Zato se premijer i predsjednik bave latentnim temama u javnom prostoru, jer su djeca HDZa i SDPa, poslani na školovanje u Brussels. Samo što ne promiču univerzalne vrijednosti i slobode, već interese svog političkog klana.
I tako 30 godina. Lica se mijenjaju, a politike ostaju iste.
Ako želimo biti slobodni i živjeti u slobodnom društvu, krenimo prvo od političkih sloboda.

Dejan Kovač