‘Sva su sela oko Kupe bela’

ZAVIČAJNA UDRUGA DUMAČE

u nedjelju 29. svibnja 2022. godine u 20 sati

u Vatrogasnom domu Petrinja

organizira manifestaciju

SVA SU SELA OKO KUPE BELA

sudjeluju:

Tamburaška sekcija KUD-a „Pokupljanka“ Brest Pokupski

Udruga žena „Sveta Katarina“ Glinska Poljana – Slana – Vratečko

Kristina Radanović

Joso Grahovac

Pokrovitelj: GRAD PETRINJA