Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Sisak: rušenje stare zgrade i predstavljanje novog mobilnog RTG uređaja vrijednog 750.000 kn

Obnova i dogradnja objekata medicinskih ustanova u SMŽ

SISAK, 29. lipnja 2022. godine – župan Ivan Celjak je tijekom obilaska Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, gdje je upravo u tijeku rušenje stare zgrade Uprave, teško oštećene u potresu, u izjavi novinarima pojasnio koje su sve radnje poduzete na obnovi i poboljšanju objekata medicinskih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije.

Podsjetio je kako su u Sisku obnovljene zgrade kirurgije i oftalmologije, kao i Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Odjela za venerologiju i dermatologiju („Jodno“).

„Nismo zadovoljni samo vraćanjem na prijašnje stanje, želimo proširiti sadržaje i našim stanovnicima omogućiti zdravstvenu skrb koju su morali tražiti u nekoj drugoj županiji.

U tijeku je stoga izrada projektne dokumentacije za zgrade „Jodnog“, kao i za njihovu dogradnju, što znači da ćemo proširiti sadržaje koje odjeli sada pružaju.

U tijeku je nabava za izvođenje radova i za „Novu bolnicu“ u Petrinji, odnosno za zgradu Pulmologije.

U tijeku je i nabava za izradu projektne dokumentacije za zgradu „Stare bolnice“ u Petrinji, a podsjećam da smo obnovili i zgradu Zavoda za hitnu medicinu, Ispostava Sisak.

Isto tako osiguran je zamjenski objekt za ambulantu u Jabukovcu, a uređena je i ambulanta u Žažini.

Gotovi smo s radovima na dva objekta u krugu Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, ostala četiri objekta će biti gotova do jeseni.“

Dinamika projekata obnove županijskih ustanova ide po planu, županijske službe su sve na raspolaganju i radi se u punom kapacitetu kako bi se u zadanim rokovima rješavala pitanja obnove.

Danas je u okviru bolnice i predstavljen novi uređaj za RTG vrijedan oko 750 000 kuna, čiju je nabavku inicirao župan Ivan Celjak kako bi stanovnici Sisačko-moslavačke županije imali brzu, kvalitetnu medicinsku uslugu, posebice u vremenima Covida 19.

„Ovaj sofisticirani uređaj najnovije tehnologije poboljšat će kvalitetu liječenja bolesnika, ubrzati radiološke pretrage te smanjiti nepotrebno kretanje bolesnika, osobito kada se radi o covid pozitivnim pacijentima.  Nabava novog mobilnog RTG uređaja bila je neophodna što zbog iznimne situacije izazvane pandemijom korona virusa i  posljedično velikog broja pacijenata čije je zdravlje bilo ugroženo, tako i zbog nedostatnosti tadašnjeg mobilnog RTG uređaja, koji je bio star više od 20 godina te se često kvario i teško se popravljao zbog nedostatka rezervnih dijelova,“ rekao je dr. Tomislav Dujmenović, ravnatelj Opće Bolnice „Dr. Ivo Pedišić“.

Korištenje novog mobilnog RTG uređaja omogućit će puno lakši rad bolničkim liječnicima, inženjerima i drugim djelatnicima na Odjelu radiologije. „Ovaj digitalni uređaj za rendgensku radiografiju omogućuje slikanje velikog broja pacijenta u vrlo kratkom roku, a slika je radiologu vidljiva u roku od nekoliko minuta. Velika prednost je i to što ne moramo miješati pacijente oboljele od COVID-19 i pacijente koji dolaze na redovne radiološke preglede,“ ističe dr. Dejan Čanak, voditelj Odjela radiologije.