Ne treba ti žena – već suputnica

Ne treba ti žena
Već saputnica

Kada nađeš saputnicu
Našao si i ženu, i devojku, i prijatelja, i sestru
I sve to
I ne samo to

Žena ima na hiljade, svuda
Ali saputnica je samo jedna

Ona koja ostaje i kada svi odu
Ona koja zna da se ništa veliko ne gradi preko noći
Ona koja zna da se žrtvuje i bude primer

Možeš sresti na stotine žena
Ali ako nemaš saputnicu
Druga na putu života
Sve to pada u vodu
Zato što nemaš kome da se vratiš

Sa saputnicom se deli i najbolje i najgore
Na istoj ste strani
A ono što gradite nije samo za vas
Nego i za mnoge druge

Ako nemate neku veliku ideju koja vas spaja
Veza se lako potroši
Najlepše je kada se ta ideja ostvaruje zajedno
Tada se budi prava vera
Ljubav koju ne treba dokazivati
Ona se živi, oseća, prožima jedno drugo

Do te velike ideje treba doći
A najlepše je kada je u pitanju viši cilj
I kada kakvog god da je okruženje, svet
Vi ste jači
Vaša priča je jača

Koliko je samo takvih parova bilo kroz istoriju
Koji nisu živeli banalnost
Nego su se borili za neki ideal
Koji ih je držao zajedno

Sanjam o jednoj takvoj
Koja neće da gleda samo šta nosim na sebi
Nego u sebi

Koja neće da nasedne na ono što naseda većina
Lažni provodi
Lažna prijateljstva
Lažne reči

Ne

Nego će svet u njoj biti jači od sveta oko nje
I ona će lepotom svoje duše
Obasjati mrak
A čistinom i svetlošću ništavilo

To je izazov
A ne što bolji auto

To je izazov
Na svim poljima

Kada vaša sreća postane svačija

I kada ste primer za ono najbolje i najlepše

Što se budi i postoji i ljudima

Stefan Simić