Brončano zvono s natpisom na uglatoj glagoljici (15. st.) crkva sv. Luke Evanđeliste, Novska; autor fotografije: Igor Krajcar (AMZ)

Izložba Arheološkog muzeja u Zagrebu „Arheološka baština novljanskog kraja“ gostuje u Galeriji Muzeja Moslavine Kutina (Trg Kralja Tomislava 8). Otvorenje izložbe održat će se u četvrtak 8. rujna 2022. godine u 19 sati. Izložba ostaje otvorena do 10. listopada 2022.

Kroz pokretne nalaze, rekonstrukcije i tekstove na izložbi je predstavljena je arheološka baština grada Novske i njegove okolice koja je do nedavno bila gotovo u potpunosti nepoznata stručnoj i široj javnosti.

Pojedini stariji nalazi iz Arheološkog muzeja u Zagrebu i Muzejske zbirke obitelji Sajko, kao i predmeti iz recentnih terenskih pregleda te istraživanja crkve sv. Luke Evanđelista u gradskom središtu koje je proveo Institut za arheologiju u Zagrebu te Subocki grada koje je proveo Arheološki muzej u Zagrebu omogućili su rekonstrukciju povijesnog razvoja novljanskog kraja počevši od bakrenog doba pa sve do ranog novog vijeka. Pri tome se važnošću ističe nalaz brončanog zvona položenog uz pokojnika u grobu 1 u crkvi sv. Luke Evanđelista, datiranog u 15. st. na kojemu je urezan glagoljski natpis mariê mati bo(žiê). Natpis predstavlja izniman doprinos poznavanju glagoljaške tradicije na prostoru kasnosrednjovjekovne Slavonije koja je do sada poznata sa svega nekoliko spomenika.

Izložbu prati katalog s tekstovima nekoliko autora (Juraj Belaj, Ivan Drnić, Antonio Džaja, Sebastian Stingl, Josip Zorić, Mateo Žagar) te predgovorom Marina Piletića, gradonačelnika Novske.