Hrvatsko proljeće

U životu sam na izazove uvijek gledao kao na prilike da budemo bolji. Ulazak u Schengen, Euro zonu i dodatne europske integracije vidim kao priliku da se demografski opustošena pogranična područja konačno revitaliziraju. 😇
No, kao i sve u 🇭🇷 – nove paradigme s novim ljudima jako teško zažive, jer je politička kontrola prejaka i ne dozvoljava nikakve misaone inovacije i promjene na bolje.
Iz davne 2019.:
“Kovač drži da apsolutni vanjskopolitički prioritet u godini hrvatskog predsjedanja EU mora biti ulazak Hrvatske u Schengen jer je povijesno gledano naša duga granica bila obrambeni deficit, a sada može postati naša prednost.
S obzirom da po svemu sudeći proširenja EU neće biti u sljedećih 10 godina, Kovač smatra da Hrvatska mora postati ulazna točka za robe sa zapadnog Balkana čime će ojačati pogranični razvoj i spriječiti iseljavanje stanovništva. Time bi se, smatra, dalo priliku investitorima za otvaranje tvornica uz hrvatsku granicu u kojima bi radili dnevni migranti iz susjednih zemalja gdje je cijena rada niža i nema jezičnih barijera.
Isti razvojni model primjenjuje se u Luksemburgu gdje dnevni migranti čine 43 posto ukupno zaposlenih i u Švicarskoj gdje na rad iz pograničnih područja svakodnevno dolazi 325 tisuća radnika.”
🇭🇷 će postati Švicarska onog trena kad shvati da ispravni put prema naprijed je put integracija. Kada stavimo svu prošlost iza nas i počnemo raditi na daljnjim ekonomskim integracijama. Dok nas političari na području samo dijele, jedino što će nas integrirati su dodatne ekonomske integracije na način da 🇭🇷 postane vrata Europe za sve radnike iz bivše države i šire.
Na ovaj način možemo najbolji ljudski kapital povući u pogranična područja, revitalizirati ih i biti hub inovacija.
Moramo prestati valorizirati ljude prema nacionalnoj osnovi, religiji i boje kože, već prema njihovom doprinosu društvu. Onog trena kad to napravimo možemo očekivati novo 🇭🇷 proljeće. 😇