Počela obnova Stare interne

Fotografije: Tatjana Šaler-Olujić

Nastavljaju se radovi na zgradama Opće bolnice „dr. Ivo Pedišić“. Danas je „Stara interna“ ostala bez krova. Početak je ovo obnove zgrade teško stradale u potresu.

Inače, zgrada je sagrađena 1896. godine i u njoj je bila smještena „Opća javna državna bolnica“, a izgradio ju je Andrija Colussi. Bila je to najmodernija bolnička zgrada onog vremena u Hrvatskoj, imala je operacijsku dvoranu, laboratorij, ljekarnu, čak i rentgen aparat. Zgrada je adaptirana 1942. kada je glavni ulaz u nju premješten na bočnu stranu.

Vremenom su zbog potrebe u krugu bolnice građeni novi paviljoni u koje su premještani bolnički odjeli (1903. zaraznih bolesti; 1940. kirurgije i ginekologije; 1958. pedijatrije, otorine i okulistike; 1968. nova kirurgija; 1974. zarazne i nove interne), a u zgradi Stare interne je sve do potresa bio smješten odjel kardiologije.