Klečanje i vanbračno fukanje

U državi koja je od 1997. do 2020. spala s 55 000 na 35 000 novorođenih, zagovarati čednost mi se ne čini kao dobra demografska politika…. 🤣

Vremena se mijenjaju. 🇭🇷 je u zadnjih 20 godina postala manje konzervativna tj. više liberalna. Može se zagovarati čedno klečanje, ali imamo više od duplo novorođene djece van braka u zadnjih 20 godina. 😁
🇭🇷 je u periodu 2001. do 2020. skočila sa 9.4% na 22.8% novorođene djece izvan braka. Ono što je zanimljivo, ako gledamo komparativnu usporedbu sa drugim, po percepciji konzervativnijim državama od nas 🇮🇹 i 🇵🇱, obje su na većem postotku -26.4 i 33.8% tj. 🇭🇷 je više konzervativnija.

Naravno, ovo je samo jedan od mnogo pokazatelja, da li je država liberalnija ili konzervativnija, ali govori dosta o trendovima u društvu, barem u sferi bračne zajednice i novorođenih.

No, čedno klečanje, jednako kao i “nečedno” pravljenje djece van braka je Ustavna sloboda svakog građanina 🇭🇷 i to se uvijek mora poštovati. Samo trebaju se sva društvena kretanja argumentirano komentirati bez upliva ideologija, jer 🇭🇷 je skup građana raznih ideologija.

Treba imati na umu da ako ne promijenimo demografska kretanja u bližoj budućnosti, mogao bi taj isti trg za klečanje zjapiti prazan…

Dejan Kovač