Veliki petak 

Zdravko Turkulin 'Prema nadi'

Danas je Veliki petak, dan koji je posvećen slavljenju Kristove muke. Danas crkva ne slavi sv. misu niti sakramente već se obred sastoji od Službe riječi, Klanjanja sv. križu i Svete pričesti, a na oltaru nema svijećnjaka ni oltarnika, što dodatno pojačava simboliku Isusove muke i smrti. Prilikom Službe riječi čitaju se odabrani odlomci iz Starog (Knjige proroka Izaije) i Novog zavjeta (Pavlova poslanica Hebrejima i Muka gospodina našeg Isusa Krista iz Evanđelja po Ivanu). 

U narodu su uvriježeni brojni običaji. Osim obaveznog posta i nemrsa, ne kopa se zemlja niti se u nju zabijaju predmeti, u sjećanje na križ na kojem je Isus razapet i koji je na današnji dan zabijen u zemlju. Rašireno je i vjerovanje da danas treba piti crno vino, jer kako kažu stari ljudi, koliko kapi vina se popije toliko čovjek kapi krvi dobije.

U Dalmaciji je vrlo raširen običaj čuvanja Kristova groba, gdje žudije, odnosno čuvari Kristova groba, odjeveni poput rimskih vojnika čuvaju stražu pored za tu priliku postavljenog prikaza groba. U Dalmatinskoj zagori su žudije najčešće obučene u narodnu nošnju. Kao dijete sam imao prilike vidjeti taj običaj u Vrlici, gdje čuvare Kristovog groba zovu grobarima, i promatrati ponosite momke, ali i malo starije muškarce, odjevene u svoje vlastite nošnje vrličkog kraja sa kuburama i drugim starim oružjem za pasom. U Vrlici je to običaj kako kod katolika tako i kod pravoslavaca. Njihova služba završava se poslije uskršnje mise kada ispred crkve plešu vrličko nijemo kolo, koje je jedna od najvrjednijih naših kulturnih baština zaštićena od UNESCO-a. 

Današnji dan je posvećen molitvi i razmišljanju o nepravdi, muci i spasenju, a crkve budući da do podne nema uobičajenih obreda često priređuju pobožnost Križnog puta gdje vernici predvođeni svećenikom obilaze 14 postaja Isusove muke. 

Uvriježeni redoslijed postaja križnog puta: 

 1. Isusa osuđuju na smrt 
 1. Isus prima na se križ 
 1. Isus pada prvi put pod križem 
 1. Isus susreće svoju svetu Majku 
 1. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ 
 1. Veronika pruža Isusu rubac 
 1. Isus pada drugi put pod križem 
 1. Isus tješi jeruzalemske žene 
 1. Isus pada treći put pod križem 
 1. Isusa svlače 
 1. Isusa pribijaju na križ 
 1. Isus umire na križu 
 1. Isusa skidaju s križa 
 1. Isusa polažu u grob 

Veliki petak je prilika da svatko razmisli o sebi i svom životu bez obzira bio vjernik ili ne, posjećivao crkvu ili bio negdje drugdje, jer svi mi prolazimo kušnje i probleme u životu i svima nam je potrebna utjeha koju mnogi danas nalaze upravo u Isusu Kristu.