Vrijedna donacija iz Dubrovnika stigla u petrinjske škole

Naša škola postala je, uz nama prijateljsku Osnovnu školuDragutina Tadijanovića Petrinja, korisnik vrijedne donacije u vidu školskog namještaja koju su zajednički donirali Grad Dubrovnik i dubrovačka Osnovna škola Marina Getaldića načelu s ravnateljicom Silvanom Bjelovučić. 

Vrijedan školski namještaj dobro je došao za opremanje naše iOsnovne škole Dragutina Tadijanovića. Namještaj je doniralaOsnovna škola Marina Getaldića iz Dubrovnika, a u ovojhvalevrijednoj akciji sudjelovali su i Grad Dubrovnik, našosnivač Sisačko-moslavačka županija koja je organiziralaprijevoz donacije s krajnjeg juga naše domovine sve do Petrinje, djelatnici Komunalca Petrinja, te djelatnici naše i Srednje škole Petrinja koji su sudjelovali u istovaru, prijevozu i slaganjupristigle donacije. 

Svima iskreno i veliko hvala na iskazanoj gesti pomoći iangažmanu koji su uložili kako bi se realizirala ideja pomoćipetrinjskim osnovnim školama.